Huishoudelijk reglement

INRICHTING

Speelpleinwerking De Speeldooze

Koekoekstraat 34

8793 Sint-Eloois-Vijve

WERKINGSPERIODE

03/07 t.e.m 21/07 & 07/08 t.e.m 25/08 ( niet op feestdagen )

Het speelplein is open van 8 uur tot 17 uur. We houden toezicht tot 17u 15 na dit uur sturen we ze door naar opvang van het kindercentrum. Enkel dan is er verzekerd toezicht door de monitoren, met uitzondering van de speciale activiteiten die vroeger starten en/of later eindigen. Tijdens het weekend is er geen werking.

De prijs per kind bedraagt 2.5  euro voor een halve dag.

In deze prijs is het volgende inbegrepen:

– begeleiding & toezicht

– gebruikt materiaal

– een vieruurtje in de namiddag

– verzekering

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE SPEELDOOZERS

kinderen zijn welkom vanaf derde  kleuter

De kinderen tonen respect voor en luisteren naar de animatoren.

Van de kinderen wordt verwacht dat ze het materiaal, de beplanting, elkaar en de terreinen respecteren. In geval van opzettelijke beschadiging aan terreinen, lokalen of spelmateriaal zal een schadevergoeding worden gevraagd, naargelang de ernst van de schade.

De kinderen mogen geen speelgoed meebrengen van thuis.

Een GSM/tablet/… laat je beter thuis. Wanneer dit toch meegebracht wordt, is dit op eigen risico.

De kinderen mogen de speelpleinwerking tijdens de openingsuren niet zonder begeleiding verlaten. Wie het speelplein vroegtijdig of alleen wil verlaten, brengt een briefje van de ouders mee en geeft dit ’s morgens af aan de hoofdmoni.

De kinderen kunnen kiezen tussen verschillende activiteiten en mogen er altijd aan deelnemen, tenzij het maximum aantal kinderen bereikt is. Wanneer een kind kiest om mee te doen voor een activiteit, hebben we ook graag dat ze meedoen tot aan het einde en niet halverwege stoppen.

Wij voorzien een opvang voor onze werking. Deze loopt ’s morgens van 8 uur tot 9 uur. Voor de tijdstippen voor de vooropvang ’s morgens (m.a.w.: voor 8 uur) zijn wij niet verantwoordelijk en kunnen wij geen toezicht verzekeren over uw kinderen.

De animatoren en kinderen zijn tijdens de werkingsuren verzekerd tegen ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke letsels, maar niet voor materiële schade (vb: bril). De polis ligt ter inzage in de map van de hoofdmoni. Bij ongevallen verwittigt men onmiddellijk de hoofdverantwoordelijken die de administratieve kant van de zaak zullen opvolgen.